Skip to content ↓

About Us

Mae ysgol Penllwyn ac Ysgol Penrhyn-coch wedi gweithio mewn partneriaeth o dan arweiniad yr un Pennaeth ers 2011, ac wedi ffederaleiddio o dan un Corff Llywodraethol ers 2019.

‘Gyda’n gilydd gallwn lwyddo’ yw arwyddair ein partneriaeth. Anelwn at barchu hunaniaeth a natur unigryw'r naill ysgol yn ei chymuned, tra’n elwa ar yr hyn y mae ein partneriaeth yn cynnig i’n disgyblion.