Skip to content ↓

Resolving Issues

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Penrhyn-coch a Ffederasiwn Ysgol Penllwyn yn annog yn gryf cyfathrebu da rhwng yr ysgol a'i rhanddeiliaid. Gobeithiwn y gellir mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o bryderon trwy drafodaeth agored a gonest.

Os oes gennych gŵyn e-bostiwch yr ysgol yn uniongyrchol neu cysylltwch ag aelod o’r corff llywodraethu. Mae manylion cyswllt pob llywodraethwr ar gael yma:

 

 

Bydd y Corff Llywodraethol yn trin pryderon neu gwynion o ddifrif ac yn ymateb iddynt yn gyflym ac yn effeithiol. I gyflawni’r amcan hwn mae’r Corff Llywodraethol wedi cymeradwyo’r gweithdrefnau canlynol i ymdrin â phryderon neu gwynion gan rieni, aelodau o staff; llywodraethwyr, disgyblion, aelodau o’r gymuned leol ac eraill i sicrhau eu bod yn glir sut y gallant fynegi pryderon a chwynion ffurfiol, a sut yr ymatebir iddynt.