Skip to content ↓

Free School Uniform

Gall dysgwyr sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim wneud cais am grant o £225 y dysgwr, a £300 i'r dysgwyr hynny sy'n dechrau ym mlwyddyn 7, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd. Byddwch cystal a nodi fod y grant wedi cynyddu gan £100 I bob oedran am y flwyddyn yma yn unig.

Gall teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gwneud cais os oes ganddynt blentyn mewn:

  • ysgol gynradd o'r Flwyddyn Derbyn i Flwyddyn 6
  • ysgol uwchradd o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 11

Mae pob plentyn sy'n derbyn gofal yn gymwys ar gyfer y grant, p'un a ydynt yn cael prydau ysgol am ddim ai peidio.

Gwisg Ysgol - Cyngor Sir Ceredigion