Skip to content ↓

Looked After Children

Gweler isod rein polisi ynghylch cefnogi disgyblion sy'n derby gofal. 

Yr aelod o staff sy'n gyfrifol am blant sy'n derby gofal yw'r pennaeth. Mae llywodraethwr hefyd â chyfrifoldeb dynodedig am oruchwylio'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sy'n derbyn gofal. Cyfeiriwch at y dudalen 'Eich Llywodraethwyr'.