Skip to content ↓

Our Staff

Please see our Staff members below.

Staff Dysgu

 • Catryn Lawrence

  Pennaeth

 • Bryn Shepherd

  Dirprwy Bennaeth, Athro Dosbarth 2 Penllwyn

 • Bethan Evans

  Dirprwy Bennaeth, Athrawes Dosbarth 1 Penllwyn

 • Rhian Cory

  CADY, Athrawes Dosbarth 2 Penrhyn-coch

 • Emma Parr-Davies

  Athrawes Dosbarth 2 Penrhyn-coch

 • Fflur Jones

  Athrawes Dosbarth 3 Penrhyn-coch

 • Lynwen Evans

  Athrawes Dosbarth 4 Penrhyn-coch

 • Meleri Jenkins

  Athrawes Dosbarth 1 a 2 Penllwyn

Staff Cefnogi

 • Cathy Jones

  Gweinyddu

 • Sian Donnelly

  CALU, Penrhyn-coch

 • Fflur Edwards

  Cymorthydd Dysgu, Penrhyn-coch

 • Glesni Thomas

  Cymorthydd Dysgu, Penrhyn-coch

 • Rhian Jones

  Cymorthydd ADY a Goruwchwyliwr clwb brecwast

 • Julie Hall

  Cymorthydd ADY, Penrhyn-coch

 • Becky Jones

  Cymorthydd ADY, Penrhyn-coch

 • Christine Williams

  Cymorthydd Dysgu, Penllwyn

 • Libby Foulkes

  Cymorthydd ADY, Penllwyn

 • Craig Usher

  Goruwchwyliwr Clwb Brecwast, Penrhyn-coch

 • Helen Holmes

  Goruwchwyliwr amser cinio, Penllwyn

 • Delyth Davies

  Goruwchwyliwr Clwb Brecwast, Penllwyn

 • Hanna Maslianka

  Goruwchwyliwr Amser Cinio, Penrhyn-coch

Staff Ategol

 • Kirsty Chillery

  Cogyddes Cynorthwyol a Glanhawraig

 • Joanne Watkins

  Cogyddes

 • Leanne Mason

  Glanhawraig

 • Amanda James

  Glanhawraig