Skip to content ↓

Policies

Mae’r corff llywodraethol yn derbyn polisïau ar y cyd ar draws y ddwy ysgol. Mae crynodeb o bolisïau arwyddocaol ar gael ar wefan yma ynghyd a chopi o’r polisi cyfredol. Mae croeso i chi holi’r pennaeth am gopi o bolisi penodol.