Skip to content ↓

School Transport

Os ydych yn byw 2 filltir neu mwy o’r ysgol mae’n bosib eich bod yn gymwys am gefnogaeth ariannol tuag at gostau cludo i’r ysgol. Mae gwybodaeth bellach ar gael trwy ddilyn y ddolen isod.

Cludiant Ysgol - Cyngor Sir Ceredigion

Fel ysgol Eco, anogwn ein disgyblion i gerdded, beicio neu sgwtera i’r ysgol os yw’n gyfleus i wneud. Darperir lle diogel i gadw beiciau ar dir yr ysgol.