Skip to content ↓

Volunteering at the school

Rydym yn croesawi cefnogaeth gwirfoddolwyr o’r gymuned a’r profiadau maent yn cynnig i’n disgyblion. Mae disgyblion yn elwa o gefnogaeth gwirfoddolwyr trwy sesiynau darllen, clwb garddio, gwersi trefnu blodau, ymweliadau lleol, gwaith celf ymysg eraill. Os oes diddordeb gyda chi wirfoddoli yn y naill ysgol cysylltwch trwy lenwi’r ffurflen a’i cyflwyno at sylw’r Pennaeth. Bydd hyn yn arwain at Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. (DBS)