Skip to content ↓

Your Governors

Aelodaeth Bresennol y Corff Llywodraethol:

Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn gyfredol:

Mr Rob Mills

Is-Gadeirydd am y flwyddyn gyfredol:

Dr Gareth Hoskins

 Enw

Categori 

Cyfrifoldeb

Gwybodaeth Gyswllt

Mr Rob Mills

Rhiant

Penrhyn-coch

Mathemateg a Rhifedd

E-Ddiogelwch -GDPR-Hwb

Amddiffyn Plant a Rhiant Corfforaethol

MillsR43@hwbmail.net

Dr Gareth Hoskins

Cymuned

Penllwyn

Iechyd a Lles

Dyniaethau

HoskinsG1@hwbmail.net

Mr Rhodri Gibson

Rhiant

Penrhyn-coch

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

GibsonR21@hwbmail.net

Miss Catryn Lawrence

Headteacher

 

prif@penllwyn.ceredigion.sck.uk

prif@penrhyncoch.ceredigion.sch.uk

Cllr Caryl Roberts

Awdurdod Lleol

Penrhyn-coch

 

Caryl.Roberts@ceredigion.llyw.cymru

Mrs Bethan Evans

Athro/Athrawes

Penrhyn-coch

Cytundeb Llwyth Gwaith;

Presenoldeb

evansb100@hwbcymru.net

Mrs Sian Donnelly

Staff Ategol

Penrhyn-coch

Addysg Gorfforol

donnellys4@hwbcymru.net

Mr Ceris Gruffudd

Community

Penrhyn-coch

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

GruffuddC11@hwbmail.net

Mrs Shan James

Cymuned

Penrhyn-coch

 

 

JamesS413@hwbmail.net

Cllr Rhodri Davies

Awdurdod Lleol

Penllwyn

Anghenion Dysgu Ychwnaegol

DaviesR1464@hwbmail.net

Mrs Eluned Lewis

Rhiant

Penllwyn

 

LewisE668@hwbmail.net

Mrs Catrin Evans

Rhiant

Penllwyn

 

EvansC1643@hwbmail.net

Mr Bryn SHepherd

Teacher

Penllwyn

 

Sshepherd22@hwbcymru.net

Mrs Cathy Jones

Ancillary Staff

Penllwyn

Hyfforddiant a Sefydlu; Chwythu’r Chwiban

JonesC2176@penrhyncoch.ceredigion.sch.uk

Mrs Sarah Hughes

Cymuned

Penllwyn

Y Celfyddydau Mynegiannol

HughesS587@hwbmail.net

Dr Tom Holt

Cymuned

Penllwyn

 

HoltT12@hwbmail.net

Clerk to the Governing Body:

Name

Mrs Wendy Jones

Address

Adran Addysg

Cyngor Sir Ceredigion

01970 633676

decs.llywodraethwyr@ceredigion.gov.uk