Skip to content ↓

Your Governors

Aelodaeth Bresennol y Corff Llywodraethol:

Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn gyfredol:

Mr Rob Mills

Is-Gadeirydd am y flwyddyn gyfredol:

Dr Gareth Hoskins

 

Clerk to the Governing Body:

Name

Mrs Wendy Jones

Address

Adran Addysg

Cyngor Sir Ceredigion

01970 633676

decs.llywodraethwyr@ceredigion.gov.uk

 

Rhiant Penrhyn-coch

 • Rob Mills

  Cadeirydd

  Cyfrifoldebau: Mathemateg a Rhifedd E-Ddiogelwch -GDPR-Hwb Amddiffyn Plant a Rhiant Corfforaethol

 • Rhodri Gibson

  Cyfrifoldebau: Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cymuned Penllwyn

 • Gareth Hoskins

  Is-Gadeirydd

  Cyfrifoldebau: Iechyd a Lles Dyniaethau

 • Sarah Hughes

  Cyfrifoldebau: Y Celfyddydau Mynegiannol

 • Tom Holt

Awdurdod Lleol Ward Trefeurig

 • Caryl Roberts

Awdurdod Lleol Ward Melindwr

 • Rhodri Davies

  Cyfrifoldebau: Anghenion Dysgu Ychwnaegol

Staff

 • Catryn Lawrence

  Pennaeth

 • Sian Donnelly

  Cyfrifoldebau: Astudiaethau Crefyddol

 • Bethan Evans

  Cyfrifoldebau: Cytundeb Llwyth Gwaith Presenoldeb

 • Bryn Shepherd

  Cyfrifoldebau: Iechyd a Diogelwch

 • Cathy Jones

  Cyfrifoldebau: Hyfforddiant a Sefydlu; Chwythu’r Chwiban

Cymuned Penrhyn-coch

 • Ceris Gruffudd

  Cyfrifoldebau: Iath, Cyfathrebu a Llythrennedd

 • Eirian Reynolds

Staff

 • Catryn Lawrence

  Pennaeth

 • Sian Donnelly

  Cyfrifoldebau: Astudiaethau Crefyddol

 • Bethan Evans

  Cyfrifoldebau: Cytundeb Llwyth Gwaith Presenoldeb

 • Bryn Shepherd

  Cyfrifoldebau: Iechyd a Diogelwch

 • Cathy Jones

  Cyfrifoldebau: Hyfforddiant a Sefydlu; Chwythu’r Chwiban

Rhiant Penllwyn

 • Adrian Price

 • Emma Morris